Huwebes, Disyembre 17, 2009

KRITIKA AT PAGPAPAHALAGA

Ayon kay Isagani Cruz, Ano ngayon, ayon naman sa akin, ang kailangan pang gawin?...

Agenda sa Riserts sa Wika
Unang-una na ang monolinggwal na diksyunaryo ng wikang Filipino…
Wala pa tayong glossaring Tagalog-Filipino, para naman matuto ang mga Tagalog ng ibang wika…
Ano ba ang kailangan nating gawin bago tayo makabuo ng diksyunaryo…?
Kailangan ng empirical na riserts.
Kaya, relax lang.

Sinasabi nga, madaling magsalita; mahirap bumuo ng salita. Madaling gumamit ng wika, mahirap pag-aralan ang wika…(Isagani Cruz)

Lubos ang aking paniniwala sa mga naging pahayag na ito ni Isagani Cruz…madali nga siyang magsalita ngunit mahirap naman siyang bumuo ng tama o angkop na salita…madaling gumamit ng wika, ngunit may problema naman siya sa tamang paggamit ng wika…kaya tuloy mahirap talagang pag-aralan ang wika…

Kung ating pakauunawain, ang isang bagay na maganda na mayroon si Cruz ay ang kanyang hangaring mabuksan ang ating isipan at damdamin sa ikabubuti’t ikauunlad ng ating pagkaunawa sa marapat na gawaing pangwika – ang layuning magamit ito, mapahalagahan at hanggang sa mapaunlad pa lalo…( At patunay nito ang kanyang mga pangahas na pagtalakay hinggil sa Agenda sa Riserts sa Wika). Kaya naman lubos ang aking pagkahanga sa kanya…

Ganumpaman, ang tanong: “Bakit ang isang problema natin ngayon na lagi nating tinatalakay ang ispeling, gayong hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang mga salita sa wikang Filipino ang dapat ispelingin?” (Isagani Cruz)

Sinasabi nga, madaling magsalita; mahirap bumuo ng salita. Madaling gumamit ng wika, mahirap pag-aralan ang wika…(Isagani Cruz)

Ganumpaman, tingnan na lamang ang mga mali-maling ispeling ng ilang salita na ginamit ni Cruz mula sa kanyang pagtalakay hinggil sa Agenda sa Riserts sa Wika…

Ang maaaring maging tanong ay Paano kung gayon na lamang ang laging mangyayari?...May mangahas pa kayang maniwala sa isang taong may magandang hangarin para sa wika kung sa mismong paggamit pa lamang ng salita ay may mga mali na?

Ano ngayon, ayon naman sa AKIN, ang kailangan pang gawin?

Agenda sa Riserts sa Wika?
Unang-una na ang monolinggwal na diksyunaryo ng wikang Filipino…?
Wala pa tayong glossaring Tagalog-Filipino, para naman matuto ang mga Tagalog ng ibang wika…?
Ano ba ang kailangan nating gawin bago tayo makabuo ng diksyunaryo…?
Kailangan ng empirical na riserts?
Kaya, relax lang?

Ang maaaring maging sagot ay Kung gayon na lamang ang laging nangyayari?...hindi ko alam kung may mangahas pa kayang maniwala sa isang taong may magandang hangarin para sa wika kung sa mismong paggamit pa lamang ng salita ay may mga mali na…
Ano na ngayon, ayon naman sa AKIN, ang kailangan na gawin?

Bilang guro, naniniwala ako na madaling magsalita; mahirap bumuo ng salita. Madaling gumamit ng wika, mahirap pag-aralan ang wika…

Hindi kailangan ang pagpuna sa kung anumang mali ang nagawa ni Cruz, pagdating sa tamang paggamit ng salita. Hindi natin dapat kailangang pagtuunan ang mali-maling gamit o baybay ng mga salita sa kanyang mga pagkakasulat, kundi ang mismong konteksto ng kanyang sinulat ang mas higit na kailangang bigyan ng atensiyon (ang mismong nilalaman at ang implikasyon nito sa ating mga Pilipino)

Naniniwala rin ako na hindi pwedeng parelaks-relaks lamang tayong mga Pilipino hinggil sa usaping ito. Kinakailangan ang puspusang paggawa sa paglutas nito. Kung hindi ngayon, kailan pa?

Kapag problema na sa ispeling ang problema, kailangang kumuha ng mga dalubhasang nag-aral ng sistema ng ispeling sa ibang bansa…Mula sa karanasan ng ibang bansa at ibang nakikibakang grupo ng tao ay makakukuha ng gabay sa ating sariling problema sa ispeling. (Cruz, Isagani)

Sa mga naging pahayag na ito ni Cruz, ang mainam na paraan upang malagay sa karurukan ng kabuluhan ang anumang pagsusumikap na gawing estandardisado, modernisado at intelektwalisado ang wikang Filipino ay ang agaran at tulung-tulong na pagpapasimula ng ibayo, maproseso’t awtentikong pananaliksik nating mga Pilipino para sa Filipino, bilang mga nakararami. Kung pwedeng humingi ng tulong mula sa iba, bakit ‘di maaari?

Isa pa, sa kapasidad ko bilang guro, ang mapupuwede ko pa lamang na magawa sa ngayon ay ang pag-aasikaso sa pagpaparami ng bilang ng mga estudyanteng magmamahal sa ating wika. Sa simulain pa lamang na ito ay masasabi nang may pag-asang matuloy ang anumang pagtatangkang may malaking kinalaman sa kinabukasang inaasam natin sa Filipino.

Walang komento: